Verkoelen Bitumineus en Folietechniek Weert B.V. moet Waterschapsbedrijf droog houden

Verkoelen Bitumineus en Folietechniek Weert B.V. moet het Waterschapsbedrijf Limburg droog houden. Het bedrijf heeft een aanbesteding gewonnen voor het onderhoud van de daken. Twee bedrijven schreven in op de opdracht. Prijzen zijn niet bekendgemaakt.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het WBL wil een Raamovereenkomst Dakwerkzaamheden sluiten, met als doel alle werkzaamheden aan het dakvlak in de breedste zin van het woord te borgen, namelijk:

– Periodiek onderhoud: Het jaarlijks reinigen van een door de Opdrachtgever nader te bepalen aantal dakvlakken;

– Correctief onderhoud: het op verzoek van de Opdrachtgever herstellen van aangetroffen incidentele of structurele gebreken om de levensduur van het dak te verlengen en functionaliteit te optimaliseren;

– Renovatiewerkzaamheden: Het op verzoek van de Opdrachtgever aanbrengen van een nieuwe dakbedekking en aansluitingen

over het gehele betreffende dakvlak;

– Calamiteiten: Onder calamiteiten wordt verstaan het oplossen van daklekkages op basis van een telefonische of

een melding per e-mail. Ook andere gemelde storingen in de ruimste zin van het woord vallen

hieronder;

– Dakveiligheid: Het aanbrengen van permanente dakveiligheid en daktoegangen.