Verkoop afvalverwerker Attero: slecht gesloten deal?

De Zuidelijke Rekenkamer gaat op verzoek van Provinciale Staten in Limburg en Noord-Brabant onderzoeken of de verkoop van de voormalige afvalverwerkingstak van energiemaatschappij Essent wel juist is verlopen.

Miljard
Attero werd twee jaar geleden door een een aantal provincies, waaronder Limburg en Noord-Brabant, en een groep gemeenten voor 170 miljoen euro van de hand gedaan aan investeringsmaatschappij Waterland. Dat bedrijf wil de afvalverwerker nu doorverkopen. Een bedrijf uit China zou er liefst één miljard euro voor overhebben.

Slechte deal
De berichten over een mogelijke verkoop waren eerder al aanleiding voor de nodige verbazing in de provinciale politiek. Zo vroegen de SP en het CDA in Limburg zich hardop af of er destijds een slechte deal is gesloten, waardoor de schatkist miljoenen euro’s is misgelopen. Of dat inderdaad het geval is, moet begin 2017 blijken; tegen die tijd verwacht de rekenkamer haar rapport te presenteren.