L1 heeft in 2017 een verlies geleden van € 751.455,- zo blijkt uit het jaarverslag dat de Limburgse omroep vandaag publiceerde. Dit verlies heeft voor een groot deel te maken met de eenmalige uitgaven voor de vrijwillige vertrekregeling en de eenmalige uitgaven gedaan door L1 en Omroep Brabant voor onder meer de juridische advisering rond een mogelijke fusie.

Nu L1 op eigen kracht verder gaat, moet snel duidelijk worden wat dat betekent voor de investeringen en de formatie in de komende jaren. In 2016 maakte de regionale omroep nog ruim een miljoen euro winst.

De reclame-omzet van L1 was in 2017 de hoogste van alle Nederlandse regionale omroepen. De totale omzet van L1 Marketing & Sales kwam uit op bijna 2,9 miljoen euro. Met name bij het nieuwsplatform 1Limburg was sprake van een forse groei.

Joep Hahn, voorzitter van de Stichting Omroep Limburg, laat als waarnemend bestuurder weten dat hij alle vertrouwen heeft in de toekomt. “We zullen het op eigen kracht moeten zien te klaren. Bedrijfsmatig staat L1 er goed voor.”