Vestiging Decathlon op Outdoor Center Roermond gaat door

Het college van de gemeente Roermond had hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Een omgevingsvergunning was nodig, omdat een Decathlon op die plek in strijd is met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat namelijk alleen kampeerwinkels in het gebouw toe. Een aantal concurrerende (sport- en rijwiel)winkels heeft beroep ingesteld. Zij vrezen onaanvaardbare leegstand in Roermond en omgeving. Zij vroegen de rechtbank daarom het besluit van het college te vernietigen.

Dat heeft de rechtbank niet gedaan, waardoor de vestiging van Decathlon op het Outdoor Center in Roermond door kan gaan.

Volgens de rechtbank is de vestiging van Decathlon onderbouwd met een rapport. In dat rapport is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de vestiging van de Decathlon op de leegstand in de omgeving. In dat rapport wordt geconcludeerd dat ondernemers in de sport- en rijwielbranche met een omzetdaling worden geconfronteerd, maar dat geen sprake zal zijn van een onaanvaardbare toename van de leegstand. De mogelijke leegstand zal zich vooral concentreren op minder aantrekkelijke locaties en daarnaast kunnen zich in de gebouwen die leegkomen doorgaans ook tal van andere winkels vestigen. Verder is van belang geacht dat door de vestiging van de Decathlon leegstand op het Outdoor Center wordt voorkomen en de realisatie van een Decathlon kan bijdragen aan een versterking van de Roermondse winkelstructuur. De rechtbank is van oordeel dat het college op basis van dit rapport de omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen. De rechtbank heeft het beroep daarom ongegrond verklaard.

Nick van der Sanden van Decathlon laat aan De Limburger weten dat de geplande komst voor dit jaar wel wordt uitgesteld. Het bedrijf wacht eerst tot de verleende vergunning onherroepelijk is geworden. Eerst wachten ze alle verdere procedures af, want de bezwaarmakers kunnen nog in beroep. Maar dat Decathlon zich vestigt in Roermond is volgens Van der Sanden zeker.