Virenze kiept na uitstel van betaling alsnog om, curator rekent op doorstart

Aan Virenze Algemeen Beheer BV en Virenze Riagg BV (hierna Virenze) is op 5 december j.l. surseance van betaling verleend. Bewindvoerder en Bestuur hebben sedertdien de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een continuering van de activiteiten van Virenze. Voor zover die mogelijkheden er al waren kwam de positie van Virenze verder onder druk te staan doordat de belangrijkste opdrachtgevers van Virenze, om hun financiële positie veilig te stellen, zijn gestopt met het betalen voor geleverde diensten. Continuering van Virenze was daardoor geen realistische optie meer en de Bewindvoerder zag zich samen met het Bestuur dan ook genoodzaakt om heden bij de rechtbank Maastricht het verzoek in te dienen om de surseance om te zetten in een faillissement. Virenze is inmiddels in staat van faillissement. Mr. D.A.J. Roomberg is als curator aangesteld.

Gedurende de periode van surseance hebben Bewindvoerder en Bestuur met meerdere partijen gesprekken gevoerd over overname en voortzetting van de activiteiten van Virenze.  Deze gesprekken zullen gecontinueerd worden en de curator vertrouwt er op dat dit op korte termijn zal leiden tot een doorstart van Virenze. Dit zal er toe leiden dat het grootste deel van de werkgelegenheid veilig gesteld kan worden en dat nagenoeg alle behandeltrajecten normaal voortgezet kunnen worden.