Op maandag 11 juni presenteerde Joost van der Weiden, voorzitter van het organisatiecomité van de Venrayse Ondernemersprijzen het nieuwe thema: ‘Vitaal Ondernemerschap’. Alle ondernemersverenigingen gaan op zoek naar de kandidaat die hier het beste op aansluit.

Om in aanmerking te komen voor de Venrayse Ondernemersprijs, de Loek Nelissenprijs en de Rabobank publieksprijs is de organisatie dit jaar op zoek naar ‘gezonde’ ondernemers en ondernemingen. Ondernemers die blijk geven van een energieke marktbenadering, waarbij bijvoorbeeld telkens weer nieuwe product- en marktcombinaties worden bedacht. Maar ook ondernemers die aandacht hebben voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel en met een modern, adequaat HR-beleid zorgen dat hun medewerkers niet alleen nu, maar ook op lange termijn gezond en op het juiste niveau kunnen blijven presteren. Ook blijven ze op die manier waarde toevoegen aan de onderneming. De onderneming moet een solide financiële basis hebben, die de ondernemer in staat stelt om veerkrachtig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Gezocht wordt naar een ondernemer die aandacht heeft voor alle facetten van het ondernemerschap en deze op een energieke en vitale wijze met elkaar weet te combineren. De ondernemer die met zijn onderneming hiertoe het beste in staat is maakt kans op het winnen van de Loek Nellissen ondernemersprijs 2019 of Rabobank publieksprijs.