VitaK innovation in Life Science, een spin-off van de Universiteit Maastricht, is het grootste kennis- en researchbedrijf ter wereld op het gebied van vitamine K en MGP (Matrix Gla Proteïne).

Sinds enkele jaren heeft het wetenschappelijke onderzoeksteam van VitaK de focus verbreed naar het ontwikkelen van Point Of Care (POC) systemen voor het monitoren van onder andere hart-en vaatziekten in de eerstelijns gezondheidszorg. Deze medische hulpmiddelen zijn in staat om een groot aantal specifieke tests uit te voeren, waarmee huisartsen en andere zorgverleners over maximale real time informatie kunnen beschikken tijdens een consult of onderzoek.

Op basis van verkregen patenten is VitaK, samen met haar strategische partners, erin geslaagd om meerdere prototype POC apparaten te ontwikkelen en sommige hiervan in productie te nemen en in de markt te lanceren. Om de doorgroei van VitaK mogelijk te maken investeert LIOF in VitaK. Hiervoor verwerft LIOF een belang van 10% in de onderneming. Eigenlijk was het oorspronkelijk een 100% dochteronderneming van de Universiteit Maastricht en gevestigd op de Brightlands Health Campus in Maastricht. De investering leidt weer tot meer banen in de provincie Limburg.

Tys van Elk, algemeen directeur van LIOF: “Het eco-systeem van de Health Campus laat zien dat wetenschappelijke en zakelijke activiteiten in samenwerkingsverband versterkend werken en unieke resultaten geven. LIOF draagt hier graag aan bij met extra kapitaal voor de doorgroei en verdere ontwikkeling van VitaK.”