VNO-NCW wil helft gedeeltelijke arbeidsongeschikten aan de slag, 50% van 35-minners nu werkloos

Als het aan VNO-NCW ligt wordt de werkloosheid onder gedeeltelijk arbeidsongeschikten met de helft teruggebracht. Dat zegt directielid Guusje Dolsma tegen onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV). Tienduizenden mensen die minder dan 35% zijn afgekeurd, zijn nu werkloos. Ondanks jarenlange beloftes van de werkgeversorganisaties en de vakbonden om deze groep mensen te helpen, is al jaren ruim de helft van deze groep mensen werkloos.

Bij de invoering van de nieuwe arbeidsongeschiktheidswet (WIA) in 2006 is bepaald dat je minimaal 35% moet worden afgekeurd om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mensen die onder de 35% uitkomen, zogenaamde 35-minners, krijgen geen uitkering en geen bijzondere ondersteuning bij re-integratie. Ze zijn vaak nog wel ziek en beperkt in wat ze kunnen. Maar omdat ze niet genoeg zijn afgekeurd, zouden ze in principe nog genoeg loon moeten kunnen verdienen om in hun onderhoud te voorzien.

Werkloos

De werkgeversorganisaties en vakbonden hebben bij de invoering van de WIA beloofd de 35-minners aan het werk te houden of te helpen. Maar het werkloosheidspercentage onder deze groep mensen is al jarenlang meer dan 50%. Ter vergelijking, het landelijke werkloosheidspercentage ligt de afgelopen jaren tussen de 4% en 7%. Elk jaar worden ongeveer 20.000 mensen minder dan 35% afgekeurd. Meer dan 10.000 daarvan komen zonder werk te zitten.

FNV is blij met de ambitie van VNO-NCW. Maar de vakbond ziet geen heil in nieuwe gesprekken over oplossingen voor de problemen: ‘Dank je de koekkoek. In de polder lukt het niet,’ aldus Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ‘De werkgevers worden gevraagd om zich aan de afspraken uit 2006 te houden. Die zijn heel duidelijk, dus wat ons betreft zijn wij op dit punt uitgepolderd.’

Zowel FNV als VNO-NCW wijzen naar de politiek bij de vraag wie een oplossing kan bespoedigen. De overheid concludeerde onlangs zelf in een groot onderzoek naar de arbeidsongeschiktheidswet dat haar beleid voor 35-minners niet effectief is. Maar het ministerie laat weten dat het wachten is op een nieuw kabinet voor er gekeken kan worden naar een structurele oplossing voor 35-minners.