Ex-partner Sijben Advocaten berispt voor mislukken crediteurensanering Plieger Sneltransport

De hoogste tuchtrechter voor advocaten in Limburg, Het Hof van Discipline in Den Bosch, heeft een inmiddels ex-partner/advocaat van kantoor Sijben en Partners Advocaten in Heerlen berispt voor het mislukken van een crediteuren-sanering in 2015. De advocaat probeerde het Valkenburgse bedrijf Plieger Sneltransport te behoeden voor een faillissement, door afspraken te maken met alle crediteuren.

Plieger Sneltransport kwam in de problemen omdat het bedrijf hoofdzakelijk werkte als pakketjesvervoerder voor PostNL. Toen dat bedrijf de vergoeding voor het bezorgen verlaagde tot onder de kostprijs, kwam Plieger Sneltransport in geldnood. De advocaat werd ingeschakeld om een bankroet te voorkomen. Daarvoor was onder meer essentieel dat op de kortst mogelijke termijn een akkoord gesloten zou kunnen worden met alle schuldeisers.

Opdrachtgever PostNL wilde aan die sanering meehelpen. Het bedrijf stortte daartoe onder meer 100.000 euro op de derdengeldrekening van het advocatenkantoor. Dat geld was bedoeld om de schuldeisers een percentage van hun vordering te betalen.  PostNL wilde ook de vloot bestelauto’s overnemen. Van het gestorte geld voldeed – tegen de afspraken daarover in – de advocaat eerst zijn eigen declaratie van 15.000 euro. Ook de overdracht van de auto’s ging mis, omdat niet snel genoeg gereageerd werd.

Het Hof van Discipline motiveert de berisping – uitgesproken op 10 april jl. – van de advocaat als volgt:

Gelet op hetgeen hiervoor is vastgesteld is het hof van oordeel dat verweerder ernstig is te kort geschoten in de uitvoering van zijn opdracht nu verweerder zonder toestemming van klagers en tegen de gemaakte afspraken in zijn eigen financiële positie heeft veiliggesteld door zijn declaraties te betalen uit het op zijn derdengeldenrekening gestorte bedrag bestemd voor de crediteuren van klagers, klagers belangrijke informatie heeft onthouden en voorts klagers onjuist en ontijdig heeft geïnformeerd over de stand van zaken van de sanering en, ondanks de opdracht, niets gedaan heeft aan de overdracht van de lease-wagens. De gevolgen voor klagers zijn aanzienlijk geweest en bovendien is door het handelen van verweerder het aanzien van de advocaat in het algemeen geschaad.

De berisping komt aan het licht in de boedelverslagen van Plieger Sneltransport. Het bedrijf, een VOF, ging in september 2015 failliet. De vennoten hebben het bedrijf in privé doorgestart.

In de boedelverslagen wordt nog gesproken over de derdengeldrekening van de  Stichting Beheer Vondenhoff Sijben Advocaten. Wim Vondenhoff: “Per 1 januari 2015 ben ik uit de maatschap Vondenhoff-Sijben gestapt. Die is per die datum onder dezelfde naam voortgezet door de andere partners en die hebben de naam recent gewijzigd in Sijben en Partners Advocaten. Plieger Sneltransport is geen klant van mij geweest.”

Bij Sijben en Partners Advocaten in Heerlen wilde gisteravond niemand inhoudelijk een reactie geven. “De advocaat in kwestie – die weg is bij ons – wist ervan, wij niet. Daarom kunnen we er ook niks over zeggen”, zei een van de partners van het kantoor.