Voormalig gedeputeerde Bert Kersten vertrekt als voorzitter MVV

Bert Kersten zal per 1 maart volgende de voorzittershamer van voetbalclub MVV Maastricht neerleggen. De voormalig gedeputeerde was bijna drie jaar lang de voorzitter van de Maastrichtse betaald voetbal organisatie.

Kersten over zijn besluit: “Toen ik het voorzitterschap van MVV aanvaardde was ik met zeer grote trots vervuld. Voorzitter van de club van mijn jeugd en de club waar mijn vader op ‘De Boschpoort’ vele jaren speelde. MVV de club van mijn hart. Maar gelijktijdig had ik mij voorgenomen maximaal 3 jaar deze prachtige club te leiden. In de afgelopen twee en een half jaar hebben we de gestelde doelen bereikt. Met onze in balans zijnde staf, begeleiders en alle anderen die direct en indirect betrokken zijn bij het zorgen voor mooi, aantrekkelijk voetbal hebben we twee keer de
Play-Offs bereikt. Er zijn zeer knappe prestaties geleverd, ondanks het feit dat we elk seizoen weer een nieuw elftal moesten formeren. Maar door te investeren in rust en stabiliteit hebben we deze zeer goede resultaten kunnen bereiken. Een tweede doel was de interne organisatie te verstevigen. De beperkte extra financiële middelen waarover we de afgelopen jaren konden beschikken zijn hiervoor aangewend. We hebben nu een fulltime algemeen directeur, een goede interne organisatie voor technisch, financieel en administratief beheer. Er zijn nieuwe kleedkamers, het kantoor is
verbouwd en voor het verbeteren van de MVV Businessclub ligt een plan klaar. Het opgerichte voetbalplatform is van zeer grote waarde gebleken en Maastricht United begint op stoom te komen. Een derde doel was het aanhalen van de banden met de politiek op lokaal én provinciaal
niveau, de sponsors en de supporters. MVV is een club die in Maastricht veel goodwill heeft en die daar waar het in haar mogelijkheden ligt, een bijdrage levert aan het realiseren van veel maatschappelijke doelen. De Maastrichtse politiek kijkt weer positief tegen MVV aan. De relatie met onze fantastische supporters is fors verbeterd en de samenwerking met een voorname stakeholder, ‘Veer zien MVV’, is verdiept. Belangrijk is ook, dat onze begroting sluitend is. We hebben geen financiële tekorten en zijn daar erg trots op. Maar er is nog werk aan de winkel. Veel werk. Nu de basis solide
in elkaar zit, zullen we een extra inspanning moeten gaan doen. Een dergelijke inspanning en een vernieuwende aanpak vraagt nieuwe bevlogenheid en specifieke kennis en vaardigheden. Een goed moment derhalve voor ‘nieuw bloed’.”

Kersten geeft verder aan dat hij hoopt dat in de toekomst meer jonge mensen gaan deel uitmaken van het bestuur van MVV. Ook spreekt hij de wens uit dat één of meerdere vrouwen zitting nemen in het bestuur.