De rechter van het gerechtshof in Den Bosch heeft een voormalig medewerker van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) vrijgesproken. De verdachte hoeft daardoor de geëiste schadevergoeding niet te betalen. WML verdacht ex-employee van fraude bij het verkopen van percelen van WML in 2007. Het waterleidingsbedrijf had een niet-pluis gevoel, nadat de verdachte 21 percelen van WML voor het relatief lage bedrag van €115.000,- verkocht.

Voor de verkoop was geen toestemming gegeven, dus wilde WML de oud-medewerker een schadevergoeding laten betalen voor gederfde inkomsten. De rechter vond echter de aangedragen stukken en getuigenissen onvoldoende bewijs bevatten om fraude te bevestigen.

Uit hoofde van zijn functie was de medewerker toentertijd bevoegd om grond te verkopen en er zaten bij de verkochte percelen ook een aantal ‘restpercelen’ met weinig waarde. Over de reële economische waarde van de betreffende package deal is geen hard oordeel uit te spreken, omdat het geen courante grond betrof. Daarmee komt de verdachte goed weg, want in 2014 werd WML door een andere rechter nog in het gelijk gesteld. Tijdens het hoger beroep in Den Bosch wordt fraude uiteindelijk echter niet bewezen geacht.