De gemeente Roermond heeft als doel om van de voormalige Philips-fabriek in de stad een bedrijvenverzamelterrein te maken. Het terrein ligt al tien jaar leeg.

Hiervoor gaat de gemeente in gesprek Polar Real Estate (PRE). Dit zijn dezelfde ontwikkelaars die het fabrieksterrein rond de oude Philipsfabriek in Heerlen hebben omgevormd tot C-Mill. Op die locatie werken nu ongeveer 1250 mensen voor meer dan 120 bedrijven.

Volgens wethouder Raja Fick zullen bij het plan in Roermond ook de omwonenden, de bewonersvereniging Vrijveld en het Burgerinitiatief Yageo actief bij het verdere proces betrokken worden.Zodra de koop rond is wil PRE samen met de gemeente een integraal plan opstellen voor de doorontwikkeling.

Het terreinheeft heeft alvast de naam C’Ya gekregen. Het is de bedoeling om na de renovatie in de diverse gebouwen kleine bedrijven onderdak te bieden. Tevens moet er ruimte komen voor cultuur, onderwijs en tijdelijke woningen.