Voorstel EU: herstructurering in plaats van liquidatie bij faillissement

Jaarlijks gaan in Europa circa 200.000 ondernemingen failliet. Daarbij sneuvelen 1,7 miljoen banen. Eurocommissaris van Justitie, Vera Jourova, wil dat voorkomen door de faillissementswetgeving  in heel Europa te veranderen.

.

In de plannen staat onder andere dat bedrijven die in financiële problemen komen vier maanden de tijd moeten krijgen om te onderhandelen over een herstructurering van het bedrijf. Gedurende die periode staan schuldeisers in de wachtstand en hoeven niet bediend te worden. Na de vier maanden bepaalt een rechter dan of de schuldeisers het beste gediend zijn met een herstructurering of een liquidatie van het bedrijf.

Ook moet het mogelijk zijn dat bestuurders aan boord blijven om vorm te geven aan de herstructurering. Hierdoor is een bewindvoerder niet nodig. Tevens schrijft de nieuwe richtlijn voor dat ondernemers na drie jaar schuldenvrij zijn. Op dit moment zijn er grote verschillen in de 28 EU-landen als het gaat om faillissementswetgeving. De EU-commissie wil niet alle nationale wetgevingen overhoop halen, maar hoopt dat er op een aantal punten geharmoniseerd wordt.

Finland wordt als voorbeeld aangedragen. Daar wordt herstructurering veel vaker toegepast dan liquidatie.