Vrijdag 13.30 uur: bijzonder debat grenseffectentoets via livestream te volgen

Tijdens de Statenvergadering van 29 september 2017 vindt er een bijzonder debat plaats tussen Provinciale Staten en een delegatie van leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal over het thema grenseffectentoets.

Dit voor de provincie Limburg belangrijke onderwerp werd al eerder met elkaar besproken en wel tijdens het werkbezoek van Provinciale Staten aan de Eerste Kamer in Den Haag op 2 november 2016.
Bij het debat wordt ook betrokken het Institute for Transnational and Euregional Cross border Cooperation and Mobility (ITEM) met als woordvoerder de heer M. Unfried, projectleider grenseffectenrapportage.

Namens de Eerste Kamer zijn aanwezig: mevrouw mr. M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS), mevrouw M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA), de heer drs. A. Postema (PvdA), de heer ir. Drs. G.A. van Strien (PVV) en de heer mr. M.P.M. van de Ven (VVD).

Het debat wordt via de livestream uitgezonden en start rond 13:30 uur.