De Provincie hoopt in 2020 haar nieuwe energiedoelstellingen te bereiken. Volgens de VVD bestaat er echter een grote kans dat deze doelstellingen met de huidige aanpak van zonne- en wind energie niet behaald worden. Daarom stelt de partij een andere manier van aanpak van de energietransitie per regio voor die het draagvlak voor en het succes van hernieuwbare energie initiatieven aanzienlijk kan vergroten.

De VVD in de Provinciale Staten van Limburg is ervan overtuigd dat iedere regio in Limburg een uniek energietransitie DNA heeft: economisch, ruimtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk. Denk aan de aanwezigheid van logistieke bedrijvigheid, een industriële of agrarische achtergrond, maar ook veel of weinig water. De affiniteit met duurzaamheid is overal verschillend. De VVD vindt dat iedere regio een hierop afgestemde energiemix kan en mag hebben. Maatwerk per regio geeft de mogelijkheid om de beste combinatie van zon, wind, geothermie, warmtenetwerken te kiezen. Hiermee zou het mogelijk moeten zijn om sneller de 14% duurzame energie doelstelling in 2020 te bereiken.

Om die reden heeft de VVD vrijdag 15 juni een motie ingediend.