WAA groep heeft haar schoonmaakactiviteiten overgedragen aan het bedrijf Bijzonder Schoon. De WAA groep streeft bewust naar minder product-markt-combinaties. De overdracht van de schoonmaakactiviteiten past bij de wens van WAA groep om zich om te vormen tot een duurzaam detacheringsbedrijf. Die omslag heeft te maken met de Participatiewet, die bepaalt dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking moeten gaan werken bij een reguliere werkgever. In dit geval dus bij Bijzonder Schoon.

Belangrijk bij deze samenwerking is het voortzetten van de dienstverlening aan de opdrachtgevers en het waarborgen van de werkgelegenheid voor SW-medewerkers.In de overeenkomst die WAA groep met Bijzonder Schoon heeft gesloten is de werkgelegenheid vastgelegd door middel van een detachering voor 33,2 FTE schoonmaakmedewerker.

Xander van de Kamp, algemeen directeur Bijzonder Schoon: “Als het om medewerkers met een arbeidshandicap gaat, vinden we de mogelijkheden belangrijker dan de beperkingen. Deze medewerkers zijn over het algemeen gemotiveerd. Voor hen is het werken in een reguliere werkomgeving ook een belangrijke stap vooruit.”