Waterleiding Maatschappij Limburg gaat in de windenergie?

Als locatie hebben ze het dunbevolkt gebied Breehei op het oog. Het is nog niet bekend hoeveel windmolens er moeten komen en waar. Onzeker is ook óf ze er komen. Een meerderheid van de gemeenteraad in Venray heeft zich onlangs andermaal uitgesproken tegen de komst van windmolens. In Ysselsteyn is weerstand tegen het plan van een projectontwikkelaar om acht tot tien windmolens te plaatsen.

Als overheidsbedrijf wil WML de windmolens alleen plaatsen als er voldoende draagvlak is in de omgeving. De steun van de dorpsraden van Castenray en Oirlo heeft het al, zegt voorzitter Bert Arts van ‘Castenray’. Via de dorpsraden zoekt WML de samenwerking met grondeigenaren en omwonenden.