Weerman NOS journaal Gerrit Hiemstra praat Statencommissie bij

hiemstra
Woensdagavond was de weerpresentator van het NOS journaal, Gerrit Hiemstra een van de sprekers tijdens de thema-bijeenkomst ‘Waterproof’. De Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid uit Provinciale Staten organiseerde deze avond naar aanleiding van de regen- en hagelschade die ontstond bij landbouwbedrijven in juni. Behalve Hiemstra werd de problematiek ook belicht door deskundigen vanuit diverse invalshoeken zoals meteorologie, landbouw, hydrologie, bodembeheer en verzekeringen.

Aanvullend aan deze thema-avond wordt er begin 2017 nog een bijeenkomst gepland gericht op schade als gevolg van klimaatverandering bij particulieren en bedrijven.

Op basis van de informatie die verkregen wordt tijdens deze twee avonden zal Provinciele Staten zich beraden over eventueel te nemen vervolgstappen.