Weert krijgt 3 miljoen euro van Provincie voor centrumplan

Gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Frans van Eersel tekenden hiervoor een convenant. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een kwaliteitsslag die de gemeente wil maken en die ze heeft vertaald in verschillende projecten. Het geld wordt niet zomaar verstrekt, Provincie Limburg en gemeente sturen gezamenlijk op de afgesproken eindresultaten.

De belangrijkste onderdelen van het plan voor de komende periode (2017-2019) zijn het versterken van het historische karakter van de stad door te investeren in erfgoedruimten (restauratie/vernieuwing van het stadsmuseum Jacob van Horne) en historie meer zichtbaar te maken in het straatbeeld, zoals het aanlichten van historische panden, aanleg fontein, plaatsen kiosk en herstel van een oude waterput. Daarnaast wordt gewerkt aan onder andere de herinrichting Bassin, Beekstraat en Markt, inclusief vergroening van de binnenstad, terugbrengen van water in (een deel van) de singel, verbeteren van fietsenstallingen en parkeergarages, versterken van het winkelgebied in de binnenstad, aanpassing van het Muntcomplex en het instellen van het gevelkwaliteitsfonds. In totaal zal de Provincie Limburg, bij realisatie van de resultaten, 3.075 miljoen euro bijdragen.Weert is de eerste gemeente in Midden-Limburg, buiten de vier grote steden, die een convenant sluit met de Provincie Limburg over stedelijke-/centrumontwikkeling.

De gemeente Weert wil met het nieuwe plan haar centrumfunctie versterken, een fijn leefklimaat nastreven en de werkgelegenheid bevorderen. Weert presenteert zichzelf als centrumstad voor de regio, vitale werkstad en prettige woonstad in de groenste regio van de wereld. Wethouder Van Eersel: “Dat betekent dat een aanbod aan voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, toerisme, kunst en cultuur onmisbaar is. Om een aantrekkelijke centrumgemeente te blijven, investeert Weert in de instandhouding van haar centrumvoorzieningen”. Gedeputeerde Eric Geurts licht toe: “Een krachtig stadshart is nodig voor de stad om haar agglomeratiekracht te versterken; Weert moet levendig zijn en zowel inwoners als bezoekers iets te bieden hebben.”

Geurts legt de reden voor de impuls uit: “Met deze provinciale steun hopen we dat ook andere partijen aanhaken of gaan investeren. Stilstaan is achteruitgang; het is belangrijk dat er beweging komt in de ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft een forse ambitie op tafel gelegd en daarvoor zelf al een substantieel deel van de benodigde middelen beschikbaar gesteld. Daarom willen we bijdragen aan die ambitie en dat doen we in de vorm van een convenant waarin we gezamenlijk afspraken maken en doelen vastleggen. En uiteraard ook een bijdrage in de investeringen toezeggen. Wij denken dat het plan ‘Versterking Stadshart Weert’ een positieve ontwikkeling is voor de gemeente. De gemeente is aan zet voor de verlevendiging in de kern.” In 2019 moeten de werkzaamheden voltooid zijn. Van Eersel “Dat kan mede dankzij de bijdrage van de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) ondernemers en de BIZ vastgoed. Over vijf jaar gerekend dragen zij bijna een miljoen euro bij.”