Weert wil zonneweides en zonnepanelen op gemeentelijke daken mogelijk maken

Om dit te realiseren wil de gemeente zonnepanelen installeren op gemeentelijke daken en tijdelijk op (braakliggende) terreinen die eigendom van de gemeente zijn en die niet of pas op langere termijn ontwikkeld worden.

De lokale energiecoöperatie WeertEnergie heeft al geruime tijd geleden gevraagd om lege percelen voor zonnepanelen beschikbaar te stellen. De coöperatie draagt zorg voor de plaatsing van de zonnepanelen op beschikbare terreinen. WeertEnergie is een coöperatieve vereniging (opgericht op 4 juli 2013) van inwoners uit de regio Weert, die samen betaalbare, eigen en duurzame energie willen opwekken. Door zelf energie op te wekken, streeft ook WeertEnergie naar een energieneutraal Weert.

SDE+ subsidie
WeertEnergie moet over de huurprijs van de beschikbare percelen nog in onderhandeling met de gemeente Weert. De huurprijs is van invloed op de terugverdientijd van de investering. Over het algemeen kan worden gesteld dat met gebruikmaking van SDE+ subsidie de investering wordt terugverdiend in 15 jaar. WeertEnergie wil deze landelijke subsidie eind maart aanvragen.
De verwachting is dat, als de subsidie wordt toegekend, in de tweede helft van dit jaar panelen geplaatst kunnen worden op daken en/of percelen.

Bijdrage aan opwekken duurzame energie en voorbeeldfunctie
Zonnepanelen op daken en terreinen en windenergie leveren in verhouding de meeste energie op van de beschikbare duurzame energiebronnen. De opgewekte energie door zonnepanelen op daken komt voor het merendeel enkel ten goede aan de gebruiker van het pand. Zonnepanelen op percelen komen via WeertEnergie ten goede aan alle inwoners die de stroom willen afnemen. Zo kunnen mensen die geen geschikt dak hebben of die zelf niet kunnen of willen investeren toch gebruik maken van deze duurzame energiebron. Naast het mogelijk maken van zonneweides heeft de gemeente Weert ook plannen voor zonnepanelen op gemeentelijke daken.