Weertse transporteur verdacht van schijnconstructies om CAO te ontduiken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft samen met de Inspectie SZW, de Landelijke Eenheid van de politie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zaterdag 14 januari bij twee transportbedrijven een handhavingsactie gehouden. Het gaat om een onderneming in de gemeente Woensdrecht en één in Weert. De bedrijven worden o.a. verdacht van het werken met schijnconstructies en het ondermijnen van de sociale zekerheid voor wat betreft beloning en werkomstandigheden van chauffeurs.

Uit de controle bleek dat de onderneming in Weert schijnvestigingen heeft in Polen en Duitsland. De bedrijven bestaan in die landen op papier terwijl de administratie en aansturing vanuit Weert gebeurt. Bij de bezochte onderneming in Woensdrecht lijkt op het eerste gezicht alles in orde. Bij beide controles heeft de ILT bedrijfsadministratie meegenomen voor verder onderzoek.

Via de bedrijfsadministratie wordt de komende tijd gekeken of de bedrijven zich houden aan de regels van de Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit vervoer (rij- en rusttijden), Arbeidsomstandighedenwet, Wet wegvervoer goederen en Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan de ILT inspectiediensten in de landen van vestiging vragen om nadere maatregelen te treffen. In eigen land maakt de ILT voor schijnconstructies boeterapporten en processen-verbaal op.