‘Welzijn en geluk in plaats van geld en macht'


V.l.n.r. Irene Janssen, Vivian Moonen en Marlie Franssen. | Foto Mara van den Oetelaar

Het aantal vrouwen in de politiek valt in Nederland nog behoorlijk tegen. In Nederland is van het totaal aantal raadsleden bijvoorbeeld slechts 28% vrouw en in Limburg ligt dat cijfer met 23% zelfs nog
lager. Voor Irene Janssen, die streeft naar meer vrouwen in de politiek, is er dus nog werk genoeg aan de winkel. „Als je die cijfers vergelijkt met Canada, waar in het kabinet de verhouding tussen
mannen en vrouwen fiftyfifty is, moeten we ons toch een beetje schamen.” Voordat ze haar eigen bedrijf startte, was Irene Janssen actief als lobbyist voor onder meer L’Oréal en Universiteit
Maastricht. Op de vraag of ze niet vindt dat er een onfris geurtje hangt aan lobbyen – denk bijvoorbeeld aan de autolobby – schudt ze ontkennend het hoofd. ,, Politiek is het spel der spellen. Het is
logisch dat je daar als organisatie invloed op wil uitoefenen. Lobbyen is normaal menselijk gedrag: je wilt graag iets bereiken en gaat daar voor. Als mijn zoontje van zeven een computerspel wil
hebben, begint hij ook met ‘zijn campagne’.”
 
Tegenwoordig noemt Irene Janssen zich ‘gelukslobbyist’, want: ‘iedereen noemt zich tegenwoordig al coach, dus daarmee onderscheid ik me niet meer.’ Haar boodschap is dat
mannelijke waarden zoals geld, status en macht meer vervangen moeten worden door vrouwelijke waarden zoals liefde, welzijn en geluk. „De uitdaging is bewustwording van hoe het ‘systeem’ op
politiek-bestuurlijk niveau werkt, het doorbreken van heersende denkbeelden en het benadrukken van het belang van vrouwelijke waarden. Een betere balans tussen feminiene waarden en
masculiniteit leidt tot meer gebalanceerde meteen de sleutel om het gapende gat tussen burger en politiek en burger te verkleinen. Het is belangrijk dat politici écht gaan luisteren, verbinding durven
aan gaan en niet alleen maar denken in begrippen als macht, status en geld.” om dit te bereiken coacht Janssen expliciet alleen vrouwen in de politiek. „Ik help vrouwen in politiek, bestuur en beleid
om hun feminiene leiderschapskwaliteiten te ontdekken en te leren waarderen. Vervolgens kunnen ze deze beter inzetten in hun organisaties. Ik doe dit door middel van individuele
coaching, groepstraining, de EU-safari vrouwelijk leiderschap, een online programma voor politici (mijndroominactie.nl) en de workshops Mijn verhaal, mijn glossy.”
 
Vivian Moonen, senior medewerker bij een waterschap én raadslid voor de CDA in Peel & Maas, volgde onlangs met succes zo’n glossy workshop. „Ik ben trots op mijn eigen glossy, want wie
heeft nu al afgezien van Linda – een eigen tijdschrift? Ik gebruik mijn glossy als visitekaartje en dat werkt goed. Het valt in ieder geval lekker op tussen alle flyers en folders van andere kandidaten en
bevat zowel in tekst als beeld een persoonlijk statement. Mensen die het lezen, weten zo precies waar ik voor sta.” Naast het maken van de glossy, komen tijdens de workshop vragen voorbij als ‘wie
ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat vind ik echt regelmatig de diepte in en durven zichzelf ook kritisch een spiegel voor te houden. Dat is soms confronterend maar vaker verfrissend. „Het eindresultaat was voor
mij een klein cadeautje, ik was er echt heel erg blij mee”, vertelt Marlie Franssen die ook een eigen glossy liet maken. „Als imago-coach zie ik nog steeds veel te veel succesvolle topvrouwen, die
desondanks het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn. Ik vind dat vrouwen meer gezien mogen worden, maar ook dat ze meer van zichzelf mogen vinden. Mijn missie is om ambitieuze vrouwen die
denken dat ze ‘iets missen’ te laten zien dat dit niet zo is. Dat ze mooi zijn zoals ze zijn, met al hun kwaliteiten en talenten.” Vivian Moonen vult aan: „We zijn ons tijdens de workshops extra bewust
geworden van de kracht van vrouwelijke waarden. Een zekere kwetsbaarheid en empathie pakken in de praktijk positiever uit dan mannelijk haantjesgedrag. Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat Angela
Merkel bij het vluchtelingendebat haar hart liet spreken. Mannen grijpen dan weer snel naar harde producten zoals het bouwen van muren of het afsluiten van routes. Maar een vrouw als Merkel
begrijpt vanuit haar gevoel dat het onmenselijk is om tienduizenden mensen in nood aan een poort te laten rammelen.”
 

Mara van den Oetelaar