De normcommissie ‘Meterruimten’ van NEN heeft de werkgroep ‘Meterruimte van de toekomst’ opgericht. Deze werkgroep gaat de mogelijkheden en behoeften onderzoeken om vanuit de norm NEN 2768 in te kunnen spelen op nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in de bouw- en installatiemarkt op het gebied van de meterruimte.

NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ is in 2016 gepubliceerd. Er lijkt een grotere behoefte aan meer vrijheden ten aanzien van de meterruimte zoals deze in de huidige norm gedefinieerd is. Deze behoefte komt onder andere voort uit ontwikkelingen als de energietransitie, veranderende bouwprocessen en andere en meer diverse woonvormen en woonwensen. De bovengenoemde werkgroep gaat onderzoek doen naar de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wensen van de markt. Om te komen tot een breed gedragen advies richting de normcommissie is een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden in de werkgroep van belang. Marktpartijen worden uitgenodigd deel te nemen aan deze werkgroep.

Deelname aan de werkgroep ‘Meterruimte van de toekomst’ is interessant voor partijen die werken in de bouwsector en in hun dagelijkse praktijk te maken hebben met de norm voor meterruimte NEN 2768:2016.