De werkloosheid in Limburg is gedaald tot onder het niveau van 2008, het jaar van de start van de economische crisis. Het werkloosheidspercentage bedraagt op dit moment 3,7 procent. Een cijfer dat vooral te danken is aan de vergrijzing en beperkte instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. De beschikbare banen worden dan over een kleinere beroepsbevolking verdeeld.

Voor de provincies Zeeland en Gelderland geldt eveneens dat de werkloosheidscijfers tot onder het niveau van 2008 zijn gedaald. Bij andere provincies dalen deze cijfers ook, maar zitten ze nog niet onder het niveau van voor de crisis.

Voor heel Nederland verwachten economen van ING een daling van het gemiddelde werkloosheidcijfer van 4,9 procent vorig jaar naar 3,8 procent.