Afgestudeerde hbo’ers deden het in 2017 nog beter dan in 2016. De werkloosheid onder de afgestudeerden is voor het vierde jaar op rij gedaald, namelijk van 4,6 % in 2016 naar 3,2% in 2017. Daarmee is de werkloosheid ongeveer terug op het niveau van 2008, dus vóór de crisis. Vooral de sectoren onderwijs en gezondheidszorg doen het uitstekend. Afgestudeerden uit de sectoren kunst en economie hebben relatief het minst vaak een baan binnen hun eigen vakgebied. Deze resultaten worden gepresenteerd in de HBO-Monitor 2017, een jaarlijks onderzoek uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Ruim drie op de vier voltijd afgestudeerden (78%) heeft een baan in het eigen vakgebied. Dat is iets meer dan in 2016 (77%). Van de afgestudeerden uit de sectoren onderwijs en gezondheidszorg vindt zelfs negen op de tien een baan in de eigen of een verwante opleidingsrichting. Wie een opleiding in de hoofdrichting agro en food heeft afgerond, zoekt het langst naar de eerste baan. Maar ook deze groep vindt meestal binnen drie maanden werk (84%). Het aantal voltijd afgestudeerden dat een baan vindt op minimaal hbo-niveau is 80%, hetzelfde percentage als in 2016.

Wie recent aan een hbo-opleiding is afgestudeerd, werkt gemiddeld 34 uur per week. 38% van alle werkenden heeft een deeltijdaanstelling. De helft van deze werkenden heeft een vaste aanstelling. In 2016 was dat iets lager. Vaste contracten komen het meest voor onder voltijd afgestudeerden uit de sector bètatechniek (52%). Mensen met een hbo-opleiding in sociale studies hebben het minst vaak een vast contract (33%), maar wel meer dan in 2016 (28%).

Van alle afgestudeerden is het gemiddeld maandloon toegenomen ten opzichte van 2016. De sterkste toename zit bij de sociale studies, maar desondanks is het maandloon van afgestudeerden in deze sector nog steeds het laagst. Het maandloon van afgestudeerden in de bètatechniek blijft het hoogst van alle sectoren, ook al is dit het minst gestegen. Rekening houdend met het (gemiddeld) aantal gewerkte uren blijkt het bruto uurloon het hoogst voor hbo’ers in de gezondheidzorg, namelijk € 16,20. Opvallend is dat het bruto uurloon voor afgestudeerden in het onderwijs nauwelijks is gestegen: van € 14,80 in 2016 naar € 15,00. Bètatechniek ligt daar nu iets boven (€ 15,30).