Wetenschappers Zuyd Hogeschool ontwikkelen flowreactor i.s.m. Limburgse bedrijven

Wetenschappers van Zuyd Hogeschool hebben een machine – flowreactor – ontwikkeld voor de productie van een specifieke soort nanomateriaal, waarmee de lichtopbrengst van zonnepanelen 5 tot 10 procent verhoogd kan worden. Het nanomateriaal wordt verwerkt in de folie van de zonnecellen en kan mogelijk ook toegepast worden in de glastuinbouw. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een dergelijke flowreactor ontwikkeld is.

De doorbraak werd tijdens het Nanotechnology Crossing Borders Event in Maastricht gepresenteerd door dr. Pascal Buskens. Buskens is lector Nanostructured Materials van Zuyd Hogeschool en principal scientist bij Brightlands Materials Center en TNO. Hij ontwikkelde de flowreactor in nauwe samenwerking met collega’s uit het bedrijfsleven, collega-lectoren dr. Gino van Strijdonck (Material Sciences) en dr. Zeger Vroon (Zonne-energie in de gebouwde omgeving), docenten en studenten van Zuyd Hogeschool. De reactor maakt het mogelijk om snel en gecontroleerd een nanomateriaal te produceren dat de lichtopbrengst in zonnepanelen kan verbeteren. Dit materiaal zal worden toegepast in zonnepanelen om een hogere lichtopbrengst te genereren en daardoor meer stroom.

Er is veel wetenschappelijke kennis op het gebied van materiaalsynthese in flow reactoren, maar in Limburg loopt men voorop bij het commercieel toepasbaar maken van deze techniek. De keus om vanuit overheid, onderwijs en ondernemers gezamenlijk te focussen op bepaalde aandachtsgebieden heeft hier zeker aan bijgedragen. De ontwikkeling van de flowreactor is onderdeel van een project waarin drie Zuyd lectoraten samenwerken met tien gespecialiseerde MKB-bedrijven, Brightlands Materials Center en Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). Pascal Buskens: “Doordat we vanaf het begin konden beschikken over alle benodigde kennisgebieden om vanuit de flowreactor en het nanomateriaal tot een zonnepaneel te komen, en in die keten van kennis samengewerkt hebben aan het bedenken van oplossingen, konden we een hoog ontwikkeltempo realiseren. In iedere fase van het proces kijken de deskundigen uit vorige en volgende fasen mee. Dat helpt enorm”.

Studenten van diverse opleidingen van Zuyd Hogeschool spelen een belangrijke rol in alle deelfasen van de ontwikkeling. Zo hebben ze meegewerkt aan de ontwikkeling en de bouw van de flowreactor. Een viertal studenten werkt aan de synthese van het nanomateriaal, en er is een team van studenten gestart om met docenten en gespecialiseerde bedrijven te bedenken hoe het nanomateriaal het best in de folie geïntegreerd kan worden. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat onderzoeken of hetzelfde nanomateriaal in de glastuinbouw kan worden ingezet om de lichtinval in kassen, en daaruit voortvloeiend de gewasopbrengst, te verbeteren.

Partners in dit Flow4Nano-project zijn Zuyd Hogeschool, HAN, TNO, Brightlands Materials Center, Kriya Materials, Chemtrix, Nanohouse, OMT Solutions, Hielkema Testequipment, Eternal Sun, Emultech, Yparex, Mardenkro en CHILL. Het project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SiA.