Wideke Nijdam volgt Cees Sterk op in Raad van Bestuur Zuyderland

De Raad van Toezicht heeft Wideke Nijdam (50) benoemd tot lid Raad van Bestuur (COO Cure) van Stichting Zuyderland Medisch Centrum en tevens tot lid Raad van Bestuur van Stichting Zuyderland Zorg. Nijdam volgt Cees Sterk op, die aan het einde van dit jaar op eigen verzoek met pensioen gaat.

Nijdam is momenteel werkzaam als manager zorg in een leidinggevende positie bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) te Tilburg. Zij heeft de opleiding tot HBO-verpleegkundige gevolgd en aansluitend de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft diverse leidinggevende functies bekleed in de gezondheidszorg (met name in het ziekenhuiswezen) en is in 2009 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gepromoveerd.

Nijdam kijkt er naar uit om bij Zuyderland aan de slag te gaan. “Ik weet dat ik in een uitdagende situatie zal beginnen; Zuyderland is een flinke slag aan het maken om financieel klaar te zijn voor de toekomst. Ook op het gebied van het organiseren van de zorg vanuit de patiënt als vertrekpunt, innovatie en topklinische profilering wil de organisatie stappen zetten. Dat is iets wat goed bij mij past en waar ik graag mijn bijdrage aan wil leveren.”