WIJland (Houthem – St. Gerlach) gaat streekproducten verbouwen

Op 30 januari as. om 19.00 uur worden in gemeenschapshuis De Holle Eik de plannen gepresenteerd voor het nieuwe ‘WIJland’ in Houthem St. Gerlach. Dat is het akkerland tussen spoorlijn en voormalige provinciale weg tussen het kapelletje tegenover Burgemeester Quicx, Coffee & More en Résidence St. Gerlach. Wijnbouw en het verbouwen van andere streekproducten en een kleinschalig OV-overstappunt voor toeristen en bezoekers vormen de hoofdmoot.

Met de herinrichting van de voormalige provinciale weg en de restauratie en herbestemming van hoeve Broers kwam ook de mogelijke invulling van het landbouwperceel in een stroomversnelling. Vanuit dat perspectief is opnieuw nagedacht hoe de invulling van het perceel voor een extra kwaliteits¬impuls zou kunnen zorgen voor de dorpsgemeenschap en voor gasten en bezoekers aan het dorp en het achterliggende Heuvelland.

Met gemeente, provincie, Oostwegel Collection, ProRail en Arriva zijn de mogelijkheden verkend en aanwonenden is gevraagd naar de resterende parkeerbehoefte. Op basis daarvan is een nieuwe invulling tot stand gekomen. Behalve wijnbouw en groenteteelt, met daar doorheen een wandelpad, voorziet het plan ook in de aanleg van een kleinschalig OV-overstappunt voor toeristen en bezoekers (overstapmogelijkheid van trein naar bus of fiets en omgekeerd). Ook zal nog een aantal parkeerplaatsen worden aangelegd voor aanwonenden, omdat bij de reconstructie van de voormalige provinciale weg een aantal parkeerplaatsen is vervallen.

Bureau Heusschen*Copier en de gemeente zullen op 30 januari het schetsplan toelichten.