'Wijze mannen' moeten conflict RUD Zuid-Limburg uit slop trekken

RUD staat voor Regionale Uitvoeringsdienst. Zij voert sinds 2013 milieutaken uit voor rijk, provincies en gemeenten. Doel ervan is een efficiënter toezicht op en een betere handhaving van milieuregels. Alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie zijn bij de RUD Zuid-Limburg aangesloten.

Maar over de arbeidsvoorwaarden voor de indiensttreding van het personeel is nog steeds geen akkoord met de vakbonden. Pas nadat er een akkoord is, kan het personeel in dienst treden, laat D66-gedeputeerde Hans Teunissen weten aan de statencommissie voor Financiën, Economische Zaken en Bestuur.

Tot dan blijft het personeel in dienst van de deelnemende gemeenten. De ‘Commissie van Wijzen’ bestaat uit één vertegenwoordiger van de werkgevers en één van de vakbonden. Zij kiezen samen een voorzitter die de materie goed kent. De namen van de drie ‘Wijzen’ worden binnenkort bekend.