Wim Weijnen bij vertrek LWV: "Hoe krijgen we MKB aangesloten op innovatie campussen"

Weijnen stond aan de wieg van LED en gaat na zijn pensionering voor LED verder met de Integrale MKB aanpak en samenwerking in de euregio.

De triple helix samenwerking (overheid, onderwijs, ondernemers) staat aan de basis van economische groei. De afgelopen jaren zijn flinke stappen voorwaarts gezet in Zuid-Limburg. Wim Weijnen: “Dit is de eerste keer in 20, 30 jaar dat we langer dan 4 jaar met elkaar dezelfde wedstrijd spelen. Dat moeten we vooral vasthouden. Dat is niet altijd eenvoudig, kijk naar de kritische fase waarin LED zich momenteel bevindt. Het vraagt om moed om jezelf een spiegel voor te houden, te kijken naar wat goed gaat en benoemen wat beter kan. Dat geldt zowel voor LED maar ook voor de individuele partners.” Volgens Wim Weijnen moet vooral gekeken worden naar wat LED kan toevoegen aan de grote campusontwikkelingen. Dan denk ik onder meer aan zaken als het arbeidsmarktbeleid. Maar vooral ook: hoe krijg je het reguliere MKB, dat in feite nog niks heeft met innovatie, hoe krijg je die aangesloten.”

Weijnen draagt ook de euregio een warm hart toe, hij is ervan overtuigd dat samenwerking over de grenzen heen de sleutel is voor toekomstig succes. Maar dan moet er wel wat veranderen. “Niemand neemt zich de moeite om met de partners over de grens in gesprek te gaan. Terwijl het daarom juist gaat. We moeten eens ophouden met die dikke rapporten, maar eerst cultuurverschillen zien te overbruggen, de inhoud komt daarna wel. De toekomst ligt in urbane regio’s. We moeten niet de illusie hebben dat we met de drie Zuid-Limburgse steden de wedstrijd gaan winnen. Kijk je echter naar de euregionale context, dan hebben we ineens 3 universiteiten, een heleboel kennisinstituten en daarmee kunnen we het verschil wel maken. Als je naar de toegevoegde waarde van de Euregio Maas-Rijn kijkt, dan is die even groot dan de Randstad. Dat kunnen we overigens niet alleen, daar hebben we de nationale overheden bij nodig.”

wim-weijnen