‘Winst is nodig, maar geen doel’


Karin van der Ven: ,,Van dit bedrijf eten 30 gezinnen, een serieuze verantwoordelijkheid.” | FOTO ANNEMIEK MOMMERS

Karin van der Ven komt niet uit een ondernemersgezin en volgde met European Studies ook geen typische ondernemersstudie. Desondanks bleek ze al snel een rasechte ondernemer te zijn. Toen ze
een tijdje in Istanboel studeerde, zag ze plotsklaps een gat in de markt. „Ik voelde me, met name toen ik daar net was, alleen en in de steek gelaten”, legt ze uit. „Ik besefte dat buitenlandse studenten
in Maastricht zich precies zó moeten voelen. Je bent plotsklaps totaal op jezelf aangewezen en hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig.”
Het idee bleef in haar hoofd rondzingen, ze schreef een businessplan en ging er mee aan de slag. Haar gedrevenheid maakte indruk op andere partijen en ze kreeg het zelfs voor elkaar dat ze één
jaar lang een pand mocht lenen van een Maastrichtse ondernemer. „Na een paar maanden snapte ik al dat ik het alleen niet ging redden, omdat er altijd iemand op kantoor bereikbaar moet zijn”,
Aldus Karin van der Ven.

Nadat ze haar eerste werknemer had aangenomen ging het nog sneller. Inmiddels heeft Jules een Eigen pand in de Bouillonstraat in Maastricht en dertig medewerkers. Onlangs is er ook een
vestiging in Aken geopend voor studenten van de RWTH en Fachhochschule. Samen met haar team heeft van der Ven haar vizier gericht op meerdere studentensteden. Ze vindt ondernemen
uitdagend en geniet ervan om studenten te helpen. Maar ze ziet zich zelf niet als een zondagskind, want ondernemen is lang niet altijd makkelijk. „Af en toe mislukken diensten, voldoet een
medewerker niet of komt een leverancier zijn afspraken niet na. Van dit bedrijf eten dertig gezinnen; dat ervaar ik als een serieuze verantwoordelijkheid. Daarom richt ik me doelbewust op groei en
durf als het nodig is ook harde beslissingen te nemen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een zekere schaalgrootte uiteindelijk stabiliteit biedt.”

In totaal hebben in Maastricht en Aken nu 7000 studenten de Jules-kaart, waarmee ze kortingen krijgen en gebruik kunnen maken
van alle diensten die Jules in huis heeft. Karin van der Ven. „Van dit bedrijf eten 30 gezinnen, een serieuze verantwoordelijkheid.”

Helpen
In totaal hebben in Maastricht en Aken nu 7000 studenten de Juleskaart, waarmee ze kortingen krijgen en gebruik kunnen maken van alle diensten die Jules in huis heeft. De
netwerkorganisatie helpt ze bij huisvesting, meubilering, het vinden van een baantje maar ook als ze onverhoopt hun sleutel zijn kwijtgeraakt of problemen hebben met hun financiën. „Ze mogen ons ’s
nachts en in het weekeinde bellen en dan komen we meteen”, vertelt Karin. „En nee, dan krijgen ze achteraf geen rekening, want wij zijn geen ondernemers die denken in termen van het traditionele
uurtje-factuurtje. Winst is nodig voor de continuïteit, maar geen doel op zich. Onze medewerkers zien hun activiteiten hier niet puur als een baan: met 40 procent van de dingen die we doen verdienen
we geen geld, maar die activiteiten helpen ons vooruit in termen van vernieuwing en sociale betrokkenheid. Zo heeft Jules tegenwoordig een eigen serviceteam dat huiseigenaren helpt om de
studentenkamers kwalitatief op peil te houden en zorgt voor het sociaal beheer van de panden. Verder geeft de netwerkorganisatie cursussen Nederlands, bemiddelt ze bij banen en voorziet ze desgewenst complete appartementen van meubilair. „Studenten zijn net gewone mensen en houden van gemak.

Kracht
De grote kracht van deze serviceorganisatie is het netwerk dat bestaat uit zevenduizend studenten en honderden betrokken organisaties, die allemaal een eigen belang hebben bij deze
jonge doelgroep. De één wil kamers verhuren, de ander wil studenten graag als klant en weer een andere organisatie wil graag -net als Jules zelf- talent behouden voor de regio. Hoe krachtig het netwerk van Jules is, bleek onlangs in de praktijk toen bedrijfshond Laika was weggelopen. Na een paar berichtjes over ‘de vermissing’ op Facebook en Twitter ontplofte de virale wereld en werd het feit dat the Jules dog disappeared massaal gedeeld. Binnen een kwartier was de hond weer terecht en werd ze in goeden doen aan de Bouillonstraat in Maastricht afgeleverd…