De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het eerste kwartaal van 2018 uit op 59,8 miljard euro. Dat was 1,9 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste bedrag in een eerste kwartaal sinds het begin van de metingen in 1995. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De brutowinst voor belasting is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht. De stijging van de winst ten opzichte van een jaar eerder was vooral toe te schrijven aan de toename van de operationele winst, die ondanks een toename van de loonkosten 2,2 miljard euro hoger was. De toename van de loonkosten wordt mede veroorzaakt door de groei van de werkgelegenheid.