Woningvereniging de Voorzorg in Hoensbroek heeft in het verleden gediscrimineerd bij het toewijzen van woningen. De betrokken personen zijn inmiddels niet meer in dienst en het nieuwe bestuur geeft nu openheid van zaken. Met langdurig Onderzoek van de forensische speurders van Integis is officieel vastgesteld dat in het verleden huurders zijn geselecteerd op huidskleur, geur, ziektes, seksuele voorkeur en godsdienst. Deze discriminerende selectie speelde tussen 2013 en 2016 en is uiteindelijk door een interim-manager aan de kaak gesteld.

Woningstichting De Voorzorg bestaat sinds 1919 en heeft meer dan drieduizend woningen in Parkstad, waarvan er jaarlijks honderden van huurder wisselen.

In een officiĆ«le reactie laat de Voorzorg weten: “De directie en Raad van Commissarissen van De Voorzorg zijn zeer geschokt over de onfatsoenlijke manier waarop woningtoewijzing in het verleden heeft plaatsgevonden. Deze tart in hun ogen elk voorstellingsvermogen. In mei 2017 kwamen bij de toenmalige interim-bestuurder de eerste signalen over incorrecte woningtoewijzing binnen en zijn er meteen maatregelen genomen om de toewijzingen weer op een correcte, fatsoenlijke en transparante manier te laten plaatsvinden. Die werkwijze is daarna binnen de organisatie verder geborgd.”