Woningcorporatie Servatius Maastricht verkoopt nog eens 130 woningen (eerder al 150 verkocht)

Het gaat om 130 woningen in Maastricht en omgeving. Dat meldt Propertynl. De verkoop betreft 111 eengezinswoningen en 18 meergezinswoningen. De huizen zijn verkocht aan een woningexploitatiemaatschappij die de woningen in een nader op te richten woningmaatschap onder gaat brengen.  Vorig jaar verkocht Servatius al 350 woningen aan een Duitse investeerder.

 

Capital Value begeleidde Servatius bij de meest recente verkoop. De juridische begeleiding is verzorgd door Loyens & Loeff.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Autoriteit woningcorporaties) heeft conform de Woningwet haar goedkeuring aan deze transactie verleend.