De woningen rond de nieuwe A2-tunnel zijn met 220 miljoen gestegen.Dit blijkt uit een CPB-notitie van 22 mei 2018. Het gaat om de waarde van huizen die vijfhonderd meter tot een kilometer van de tunnels liggen. Het Centraal Plan Bureau: “Die toename schrijven we toe aan het verbeteren van de leefbaarheid tussen 2010 en 2016-2017. De totale leefbaarheidsbaten van de ondertunneling zullen waarschijnlijk hoger uitvallen dan de berekende 220 miljoen voor woningen binnen één kilometer afstand van de tunnel. Er is immers alleen gekeken naar bestaande woningen.”

In de studie wordt ook een toename van de huizenprijzen berekend die één tot twee kilometer van de tunnel liggen ten opzichte van huizen die verder dan twee kilometer liggen. Het betreffende bedrag wordt gewaardeerd op een half miljard. Het CPB stelt echter dat dit bedrag niet aan de ondertunneling van de A2 kan worden toegeschreven. Het is dan ook nog onzeker wat deze toename heeft veroorzaakt. Zeker is wel dat de ondertunneling opbrengsten oplevert in termen van leefbaarheidsbaten en economische waarde.