Woningstichting Berg & Terblijt mag kozijnen gunnen aan Transcarbo dat afweek van bestek

Voor regionale bedrijven een aantrekkelijke klus: de vervanging van de kozijnen van zeventig woningen van de Woningstichting Berg & Terblijt. Vijf bedrijven schreven in op de aanbesteding die gegund zou worden op de laagste prijs. Transcarbo uit Nuth schreef in voor 610.000 euro, Kura voor een bedrag van 682.318 euro.

Kura stapte naar de rechter toen bleek dat de inschrijvingen niet gelijk. Kura schreef precies in volgens bestek, terwijl Transcarbo enkele posten (spouwlatten en vervangen van loodslabben) niet meerekende. Transcarbo berekende later de spouwlatten apart voor een prijs van 21.225 euro. De loodslabben werden niet meer uitgereken, daarvan werd later afgezien. Vervanging – zoals door de architect geadviseerd in het bestek – zou toch niet nodig zijn.

Kura begrootte zijn schade op 41.500 euro. De woningstichting wilde het bedrijf een rekenvergoeding voor het maken van de offerte geven van 2.000 euro.

De rechter oordeelt dat de woningstichting jegens Kura niet onrechtmatig heeft gehandeld:

“Het staat niet ter discussie – Kura heeft in elk geval niet voorgerekend dat dit anders is – dat Transcarbo ook de goedkoopste inschrijver was indien tevens rekening wordt gehouden met de kosten van bladlood en de prijsopgaaf van Transcarbo voor de spouwlatten. Het werk is dus conform de verwachting gegund aan de goedkoopste inschrijver. Het stond de woningstichting verder vrij om aan Transcarbo te vragen haar offerte aan te vullen en om bij de uitvoering van het werk van het bestek af te wijken toen daarvoor aanleiding was. De conclusie is daarom dat de woningstichting niet jegens Kura enige verplichting heeft geschonden.”

Waarna de rechter de vordering van Kura afwijst.