Woningstichting De Voorzorg (Hoensbroek) zet directeur definitief aan de kant

Kerkhoffs zat sinds het uitkomen van een zeer kritisch rapport (eind 2016) door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) ziek thuis. In dat rapport oordeelde de AW hard over het functioneren van de raad van commissarissen (rvc) bij de woningcorporatie. Die lieten zich teveel leiden door de voorganger van Kerkhoffs, Frans de Waal. Daardoor bleef de eigen rol van de rvc onzichtbaar.

Kerkhoffs die al sinds 1984 bij De Voorzorg werkt en sinds 2006 als directeur-bestuurder, huurde De Waal (na zijn vertrek als directeur) tot 2015 in als persoonlijk adviseur. Daarnaast was de AW kritisch over het inhuren van de zoon van Frans de Waal. Als huisaannemer verzorgde deze alle onderhoudswerk bij de stichting. De aannemer haalde de laatste jaren via De Voorzorg voor 1,4 miljoen euro omzet binnen. De Waal senior heeft hier volgens eigen zeggen nooit een rol in gespeeld.

Na het vernietigende rapport van de AW meldde directeur Kerkhoffs zich ziek. Op 15 maart van dit jaar werd René Roelofsma aangesteld als interim bestuurder. Als belangrijkste speerpunten kreeg de interim bestuurder mee de Governancestructuur verder te versterken en de ontwikkeling van De Voorzorg naar een moderne, transparante en open organisatie. Roelofsma verscherpte het aanbestedingsbeleid en in mei zette hij de huisaannemer aan de kant omdat ze niet konden voldoen aan de nieuwe regels. Laatstgenoemde probeert dit via de rechter ongedaan te maken.

Gisteren besloot de rvc, zonder verdere toelichting, dat ze definitief afscheid nemen van Jos Kerkhoffs als directeur.

Lees het hele verhaal in De Limburger van zaterdag.