Woningstichting Obbicht & Papenhoven en ZOwonen hebben een intentieovereenkomst getekend waarin beide partijen instemmen met een traject waarin een fusie onderzocht wordt.

Aanleiding voor de samenwerking is de constatering dat Woningstichting Obbicht & Papenhoven op de langere termijn moeilijk kan voldoen aan de formele eisen die voor woningcorporaties gelden of gaan gelden. Om de continuïteit in de dienstverlening aan de sociale doelgroep en het aanbod van sociale huurwoningen in Obbicht & Papenhoven te kunnen blijven waarborgen, is Woningstichting Obbicht & Papenhoven op zoek gegaan naar een partner in de regio. In ZOwonen hebben ze deze gevonden.

De Raad van Commissarissen van Woningstichting Obbicht & Papenhoven en die van ZOwonen gaven goedkeuring voor de ondertekening van de intentieovereenkomst. De komende tijd onderzoeken beide corporaties de haalbaarheid van een fusie medio 2019.