De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft Woongoed 2-Duizend in Reuver onder verscherpt toezicht gesteld. De samenwerking binnen de organisatie is slecht en er is mogelijk sprake van een angstcultuur.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek door een extern bureau dat de Raad van Commissarissen van Woongoed 2-Duizend had laten uitvoeren, in overleg met de Aw. De aanleiding hiervoor waren signalen die de Aw eerder hadden bereikt.

Om de organisatiecultuur te verbeteren moet de corporatie uiterlijk 15 april 2018 een herstelplan indienen. Dit plan moet concrete stappen en maatregelen bevatten om de governance van de corporatie te herstellen.

Eerder had de Aw de corporatie al verzocht een governance verbeterplan op te stellen om zo onder meer het interne toezicht en de samenwerking met het bestuur te verbeteren. Op dat gebied zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Doordat de Aw intensief toezicht hield, zijn vervolgens signalen over de organisatiecultuur opgevangen.

President-commissaris van Woongoed 2-Duizend en lid van de Eerste Kamer, Ria Oomen, zegt tegen De Limburger dat ze niet inhoudelijk wil ingaan op de kwestie. Wel laat ze aan de krant weten dat het lukt om voor15 april een herstelplan gereed te hebben.

Woongoed 2-Duizend is een middelgrote corporatie met circa 5.500 verhuureenheden. Ze hebben woningen in Echt-Susteren, Maasgouw (Ohé en Laak en Stevensweert), Roermond (Swalmen), Beesel en Leudal (Roggel). Sinds 1 januari 2017 is José Wiebes directeur-bestuurder bij WoonGoed 2-Duizend. Bij de corporatie werken 50 mensen.