Woonpunt heeft twee medewerkers op non-actief gesteld. Bij beiden is vast komen te staan dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag op het gebied van integriteit, laat de woningcorporatie op haar eigen website weten. Volgens Woonpunt is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de corporatie financiële schade heeft geleden.

De signalen kwamen in 2017 binnen bij het bestuur, onder andere naar aanleiding van een andere zaak. Woonpunt heeft Hoffmann Bedrijfsrecherche ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Toen Hoffmann met zijn bevindingen kwam, is er meteen ingegrepen. De twee medewerkers zijn op non-actief gesteld en hun arbeidsovereenkomst is ontbonden.

Verder valt er op de website te lezen: “Bij Woonpunt werken 210 medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor onze huurders, zodat die prettig kunnen wonen in onze woningen en onze buurten. Dat is ons werk. Er is geen plek bij Woonpunt voor mensen die gedrag vertonen dat niet door de beugel kan.”

Volgens De Limburger betreft het een topmanager en een woonconsulente. Wat ze precies hebben gedaan wil de corporatie niet zeggen volgens de krant. Eind januari werd ook al een medewerker op non-actief gezet vanwege malversaties.

Woonpunt ontstond in 2000 door de fusie van twee Maastrichtse corporaties: Beter Wonen en St. Mathias. Later kwamen daar Beter Wonen Geleen en de Heerlense woningcorporaties De Volkswoning en Woningstichting Hoensbroeck bij. Op 1 januari 2008 is Woonpunt gefuseerd met Woningstichting Geuldal (Wijlre).