Woonwenz legt bouw oude Staay stil na bezwaarschrift belegger De Wieën BV

Beleggingsmaatschappij De Wieën bv valt onder Beheermaatschappij R. van Aken, van Rob van Aken, een investeerder in onder meer vastgoedprojecten.

Vanochtend was nog niemand bereikbaar om een toelichting te geven op het bezwaarschrift.

Lees hier het persbericht van Woonwenz:

Onlangs zijn we gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden voor de bouw van het woongebouw op de locatie van het voormalige gemeenschapshuis de Staay in Blerick. Vanwege een bezwaarschrift tegen het afgeven van de omgevingsvergunning zijn we genoodzaakt de bouwwerkzaamheden te staken. Het is nog onduidelijk wanneer de oplevering zal plaatsvinden, dat is afhankelijk van het verloop van de bezwarenprocedure.

De omgevingsvergunning is medio december 2015 door de gemeente Venlo afgegeven. Officieel kan dan gestart worden met de bouw. Dit hebben we dan ook gedaan. Het bezwaarschrift, ingediend door Beleggingsmaatschappij De Wieën BV, biedt echter onzekerheid over de rechtmatigheid van de omgevingsvergunning. Op basis daarvan hebben we besloten de bouw stop te zetten. Gedurende de start van de voorbereidende werkzaamheden is het groengebied, waar het voetpad tussen de Witherenstraat en de Van Bornestraat ligt, afgesloten. De werkzaamheden zijn van dien aard, dat het niet veilig is dit gebied toegankelijk te laten voor voetgangers en fietsers. Dit gebied blijft de gehele bouwperiode, maar ook nu tijdens de bouwstop, afgesloten.

 

Impuls voor Blerick
Het bouwplan voor de oude Staay locatie is onderdeel van het Centrumplan Blerick. Het Centrumplan Blerick is ontstaan door een integrale samenwerking tussen Woningcorporatie Antares, Woonwenz, de gemeente Venlo, Berden en De Zorggroep. Deze partijen hebben, voor diverse locaties in het centrum, nieuwe plannen ontwikkeld en ook al gerealiseerd. De plannen geven een positief impuls af aan de ontwikkeling van het centrum van Blerick, voor bewoners en bezoekers. Het plan voor de oude Staay locatie past binnen de visie  om de komende jaren te investeren in het stadsdeel Blerick. Na succesvolle gebiedsontwikkeling in bijvoorbeeld Venlo-Noord en Venlo-Oost richt Woonwenz zich, in samenwerking met diverse partners, de komende jaren ook op diverse wijken en buurten in Blerick.

Speels ontwerp
Architect Quant Architectuur ontwierp vorig jaar het woongebouw met 45 appartementen. Het woongebouw krijgt een speelse uitstraling met veel variatie en is aan de zijde van de Witherenstraat acht etages hoog en aan het groengebied drie etages hoog. De entree van het woongebouw en de ingang van het afsluitbare parkeerterrein liggen aan de Witherenstraat. Het groengebied tussen het woongebouw Witheren en de nieuwbouw blijft na de oplevering openbaar toegankelijk en wordt door de gemeente opnieuw ingericht met groen, een wandelpad en bankjes.

 

Woonwenz

Woonwenz is de grootste woningcorporatie in de regio Venlo en heeft circa 8.500 woningen en 1.800 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer. Onze rechtstreekse voorloper is de Venlosche Bouwvereeniging uit 1907, een van de oudste corporaties in Nederland en de oudste van de regio Noord-Limburg. De missie uit die tijd was het bieden van huisvesting voor “de braave maar minder bemiddelde arbeider”. Ondanks dat onze taken nu veel breder zijn, is Woonwenz nog altijd trouw aan dit ideaal.