Xonar schrapt 52 van de 400 banen

De organisatie krimpt omdat gemeenten bezuinigen op de budgetten voor jeugdhulp. 650 jongeren moeten een alternatief zoeken voor Xonar. Volgens Xonar zijn die alternatieven er.

Xonar gaat zich focussen op complexe vraagstukken, zoals crisishulp, seksueel misbruik en ernstige gedragsproblemen.