Zieke werknemer jat staal van baas in Maastricht, vrijspraak (juridisch geen verduistering)

In 2013 en 2014 begaf de man zich tijdens ziekte naar het bedrijf. Hij had de toegangssleutels en de code van het alarm. Hij laadde staal van het bedrijf op een vrachtwagen van een kompaan in het kwaad. Dat gebeurde op tijdstippen dat niemand op het terrein mocht zijn.

Justitie vervolgde de man uiteindelijk voor verduistering in dienstbetrekking en eenvoudige verduistering. Bij verduistering druk je spullen achterover die je rechtmatig onder je hebt. Verduistering komt vaak voor in dienstbetrekking. Het is een speciale vorm van diefstal. In de ogen van justitie had de man het staal als werknemer van het bedrijf – ook al was hij ziek – rechtmatig onder zich.

De rechtbank vindt van niet en spreekt de man daarom vrij. Volgens de rechtbank is sprake van huisvredebreuk, een ander delict. En omdat het roven van het staal gebeurde buiten werktijd, kan niet gezegd worden dat de verdachte in dienstbetrekking was.

Justitie kan de zaak niet opnieuw voorleggen aan de rechter, omdat niemand twee keer vervolgd mag worden voor hetzelfde delict (het ne bis in idem-beginsel).

De benadeelde partij, het staalbedrijf, had een vordering voor dik zestig mille ingediend in de strafzaak. Vanwege de vrijspraak is die vordering afgewezen.

Het bedrijf kan nu alleen nog naar de civiele rechter om zijn schade te verhalen op de ex-werknemer.