De dorpsplatforms uit de gemeente Sittard-Geleen hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad van Sittard-Geleen, waarin zij aangeven fel gekant te zijn tegen het plan van DSM om een mega-zonnepark van 100 hectare aan te leggen in Graetheide. De LLTB heeft begrip voor het standpunt van deze zes dorpsplatforms. Het gebied wordt op dit moment grotendeels gebruikt voor agrarische doeleinden. De belangenbehartiger voor Limburgse boeren en tuinders wil dat eerst alle daken worden gebruikt voor zonnepanelen.

“Als de agrarische bestemming in dat gebied vervalt, legt dit bovendien naast bestaande grondclaims – voor onder andere de A2-verbreding en uitbreiding van Brightlands Campus Chemelot – een nog grotere druk op het gebied,” zegt George Salden, bestuurslid van de LLTB-regio Zuid-Limburg. “De afgelopen jaren is al veel te veel agrarische grond noodgedwongen verdwenen. De helft van het gebied Graetheide zou veranderen in een woestijn van zonnepanelen, dodelijk voor de biodiversiteit in het gebied.”

In september 2017 schreef de LLTB een brief aan alle Limburgse gemeenten en de provincie Limburg. Hierin riep de boerenkoepel op zeer terughoudend te zijn met het aanleggen van mega-zonneparken. “De LLTB is groot voorstander van meer duurzaam opgewekte energie, maar wil niet dat dit ten koste gaat van vruchtbare landbouwgrond”, aldus Thijs Rompelberg, lid van het LLTB-hoofdbestuur. “Zonnepanelen horen thuis op daken of op gronden die niet landbouwkundig in gebruik zijn.”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen stuurde op 8 maart 2018 een reactie naar de LLTB. Hierin gaf het college aan dat zij zonnepanelen bij voorkeur wil combineren met bestaande bebouwing. Volgens het college van Sittard-Geleen zijn bebouwde gebieden en de bedrijventerreinen geschikt voor de aanleg van zonnepanelen. Rompelberg: “Des te vreemder vinden we het dat er nu blijkbaar in het geniep vergevorderde plannen zijn gemaakt om de helft van Graetheide om te bouwen naar een mega-zonnepark. Graag zouden we met de gemeente in overleg gaan.”