Zorgen om Winkelcentrum De Heeg Maastricht: meer dan helft leeg en verhuurder wil ervan af

Al jaren is de upgrading van het winkelcentrum De Heeg aan de Roserije een punt van aandacht in Maastricht. Het gaat niet goed: Na het vertrek van de Blokker en Aldi staat circa 50% leeg. Inmiddels heeft Etos ook kenbaar gemaakt in december van dit jaar de deuren te sluiten.

De Seniorenpartij slaat nu alarm en heeft het stadsbestuur gevraagd wat het gaat doen:

Inmiddels is duidelijk dat ook het jongste initiatief van de resterende ondernemers in samenwerking met de gemeente  (de huurder te betrekken bij een te vormen werkgroep met als doel alsnog een integrale aanpak te realiseren) in schoonheid dreigt te sterven. De nieuwe N.S.I.-topman Bernd Stahli heeft in een publicatie in het Financieel Dagblad gemeld dat zij (N.S.I.) al het winkelvastgoed gaan verkopen omdat winkels te arbeidsintensief zijn.

Deze jongste ontwikkeling trekt een wissel op de toekomst van de gevestigde ondernemers, vertraagt de eventuele upgrading van het winkelcentrum  opnieuw en tast het “kloppend” hart van de wijk De Heeg verder opnieuw aan.

De gemeente heeft  in dit dossier een integrale aanpak nagestreefd voor het hele Roserije complex.  Echter door het ontbreken van participatie bij en door de verhuurder van het winkelcentrum hebben deze plannen  echter niet tot het gewenst resultaat geleid. Ondanks dat het winkelcentrum De Heeg in de Detailhandelsnota is benoemd tot een volwaardig buurtwinkelcentrum.

De Senioren Partij Maastricht heeft dan ook de volgende vragen?

1.     Kunt/wilt u aangeven welke instrumenten de gemeente ter beschikking heeft bij het zoeken naar een nieuwe eigenaar voor het winkelcentrum?

2.     Kunt/wilt u aangeven in hoeverre de problematiek betreffende  de slechte verlichting, het ontbreken van veiligheidsvoorzieningen en de aanpak van achterstallig  onderhoud toch kan worden opgepakt?

3.     Kunt/wilt u aangeven op welke wijze de gesignaleerde  overlast van hangjongeren. Inbraak, straatroof en drugsverkoop wordt aangepakt?

4.     Kunt/wilt u aangeven op welke wijze het parkeerprobleem op korte termijn kan worden opgelost?

 

Namens de Senioren Partij Maastricht

John Steijns, fractie voorzitter