Zorginstelling Daelzicht: angst, maar geen angstcultuur

Dat concludeert bureau Significant in een onderzoek naar de werkomstandigheden bij Daelzicht. Dat onderzoek werd ingesteld op verzoek van de ondernemingsraad. De raad en de vakbonden zamelden eerder 473 meldingen in van misstanden op de werkvloer.

Medewerkers klaagden over onrust, de concurrerende werksfeer, het gebrek aan inspraak, gebrek aan ruimte voor het geven van kritiek, het gevoel niet serieus te worden genomen, onderwaardering, machtsmisbruik en intimidatie. Vooral over belangrijke projecten en de huisvesting durfden de medewerkers, ook managers, niet meer te praten. Daelzicht wordt geleid door interim-directeur Nettie Saarloos sinds de vorige top opstapte na kritiek van ouders van cliënten, de ondernemingsraad en medewerkers. Saarloos onderschrijft de bevindingen van het onderzoeksbureau en is inmiddels met een aantal aanbevelingen aan de slag gegaan. Er komt een reorganisatie waarbij alle functies onder de loep worden genomen. Saarloos begint met het snijden in de top van de organisatie.

Het cultuuronderzoek is een van de drie onderzoeken die Saarloos instelde na haar aantreden in mei.

Het tweede onderzoek moet uitwijzen of bestuurders en mogelijk ook toezichthouders zich schuldig hebben gemaakt aan vriendjespolitiek bij het geven van opdrachten.

Het derde onderzoek moet duidelijk maken of Daelzicht voor een prikkie een pand in Swalmen heeft verkocht aan oud-PvdA-raadslid Selçuk Öztürk, thans Kamerlid voor Denk.