Op 25 september vorig jaar heeft de Raad van Bestuur van Daelzicht een ‘arts in opleiding (aios) tot Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)’ op staande voet ontslagen. De arts in opleiding was sinds 1 maart 2014 werkzaam als arts voor Daelzicht maar bleek niet te zijn afgestudeerd als basisarts en ook niet geregistreerd te staan in het BIG-register. Dit kwam aan het licht doordat de medewerker haar diploma van de masteropleiding Geneeskunde (van de Universiteit van Maastricht) en haar BIG-registratie, aan het Erasmus MC moest overleggen voor het verkrijgen van het AVG-diploma. De documenten die zij overlegde bleken niet door de betreffende instanties te zijn afgegeven.

De onafhankelijk onderzoeker prof. dr. Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk, emeritus hoogleraar Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, concludeert op basis van de schriftelijke informatie uit de medische dossiers dat de medewerker medisch correct heeft gehandeld en er geen aanwijzingen zijn dat de cliëntveiligheid in gevaar is geweest. De medewerker had samen met andere collega-artsen de zorg voor 500 cliënten.

Peter Muijen, Raad van Bestuur Daelzicht: “De bevindingen en de conclusies uit het intern onderzoek liegen er niet om. Deze situatie had nooit mogen bestaan. De oud- medewerker heeft de organisatie bewust misleid en wij hebben als Daelzicht onvoldoende controle uitgeoefend op de benodigde kwalificaties. Dat kan niet, en dat mag niet. We zullen naar aanleiding van de uitkomsten van het intern onderzoek nog scherper op gaan toezien.”

De Raad van Bestuur van Daelzicht heeft de aanbevelingen uit het intern rapport meteen tot uitvoering gebracht. De procedure bij aanname van personeel is aangescherpt en opnieuw vastgelegd. Daelzicht doet aangifte tegen de betrokken medewerker, wegens valsheid in geschrifte.