Zorgorganisatie Meander lijdt verlies van € 1,75 miljoen

De Zuid-Limburgse zorgorganisatie Meander heeft 2015 afgesloten met een verlies van € 1,75 miljoen euro. Een jaar eerder boekte de instelling nog een positief resultaat van ruim negen ton. Dat blijkt uit het jaarverslag van Meander.

De veranderingen in de zorg hebben vooral hun weerslag gehad, zo staat in het jaarverslag.

In 2015 vonden veel ingrijpende veranderingen in de zorg plaats. Zo had MeanderGroep te maken met een terugloop van het aantal bewoners in de traditionele verzorgingshuisomgeving. In de thuiszorg kregen  wijkverpleegkundigen er een belangrijke taak bij: het zelf indiceren van klanten. Het was het jaar van de keukentafelgesprekken, het formeren van wijkteams en de overheveling van begeleiding naar de gemeenten. In z’n algemeenheid hadden al deze veranderingen voor een hoop problemen kunnen zorgen, maar het is over het algemeen goed verlopen, dankzij de fl

‘Het jaar 2015 is, op z’n zachtst gezegd, een turbulent jaar geweest. Het absorberen van de decentralisaties van de zorgtaken naar verzekeraars en gemeenten heeft onze organisatie in allerlei opzichten veel gekost.
 Veel energie van onze medewerkers om zich aan te passen aan nieuwe taken en protocollen. Veel energie ook in de afstemming met nieuwe financiers en vertaling van alle eisen, nieuwe producten en verschillende tarieven in onze back-office systemen.

Veel geld omdat wij van mening waren dat we niet van de ene dag op de andere onze klanten met 20% minder zorg konden confronteren maar dit geleidelijk hebben gedaan. Ondanks dat deze zorg niet werd betaald.
En als laatste veel liquiditeiten omdat de systematiek van bevoorschotting werd ingeruild voor een systematiek van afrekening waardoor we ons geld gemiddeld twee maanden later binnen kregen.

Als gevolg van het gevoerde kabinetsbeleid m.b.t. decentralisaties van zorgtaken naar gemeenten en zorgverzekeraars, en de hiermee gepaard gaande bezuinigingen, zijn de opbrengsten in 2015 met € 11,4 mln. gedaald.

In 2015 vonden veel ingrijpende veranderingen in de zorg plaats. Zo had MeanderGroep te maken met een terugloop van het aantal bewoners in de traditionele verzorgingshuisomgeving. In de thuiszorg kregen  wijkverpleegkundigen er een belangrijke taak bij: het zelf indiceren van klanten. Het was het jaar van de keukentafelgesprekken, het formeren van wijkteams en de overheveling van begeleiding naar de gemeenten. In z’n algemeenheid hadden al deze veranderingen voor een hoop problemen kunnen zorgen, maar het is over het algemeen goed verlopen.’

Bij Meander werken ruim 5.000 mensen. De top van het bedrijf ontving in 2015 een beloning van respectievelijk € 230.077 voor Jos Meijerink en € 197.569 voor Roger Ruijters, de tweede topman binnen Meander.