ZOwonen Sittard begint proef met digitale sloten

Een van de speerpunten van ZOwonen is zorgen voor een veilige woonomgeving voor haar huurders. Ondanks een afname in 2016 staat Sittard-Geleen nog hoog genoteerd in de lijst met woninginbraken. Daartoe werd eerder, samen met gemeente en Politie, de Taskforce inbraken in Sittard-Geleen opgezet.

Vanuit de doelstelling om het aantal woninginbraken in Sittard-Geleen te verkleinen, initieert ZOwonen nu een proef met digitale sloten.

Voor de proef zijn 50 sociale huurwoningen in Sanderbout Sittard geselecteerd. Gisteravond was een informatiebijeenkomst voor de bewoners. De aanwezige bewoners reageerden enthousiast en nemen waarschijnlijk allemaal deel aan de proef.

Deelname is op basis van vrijwilligheid en er worden geen kosten in rekening gebracht bij de huurders. ZOwonen investeert circa 30.000 euro  in deze proef.

De proef duurt tot 1 juli van dit jaar. Aansluitend wordt samen met bewoners geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de proef bekijkt ZOwonen of deze eigentijdse manier van woningbeveiliging op meer woningen toegepast wordt.

Het grote voordeel van digitale sloten is dat sleutels, die zijn gestolen of verloren, op afstand kunnen worden ‘gewist’ waardoor ze niet meer bruikbaar zijn.

Hiermee worden inbraken met gestolen of gevonden sleutels onmogelijk. De elektronische sleutels zijn niet na te maken. Het gebruiksgemak voor de huurders blijft gelijk.

Daarnaast investeerden gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen in inbraakwerende voorzieningen aan een complex op een andere locatie in Sittard. Dit complex is gekozen omdat er relatief veel ingebroken wordt. Gezamenlijke investering in dit project is 100.000 euro door gemeente en ZOwonen.