De industrie is nog steeds van groot belang voor de economie, vooral buiten de Randstad. Zo is Zuid-Limburg een van de gebieden waar de industrie goed is voor minimaal een vijfde deel van de toegevoegde waarde, meldt het CBS. Andere gebieden waar het aandeel van de industrie in de economie groot is zijn Zeeuws-Vlaanderen, Zuidoost-Noord-Brabant, Delfzijl en omgeving, Achterhoek, Twente en West-Noord-Brabant.

De belangrijkste industriële regio’s van Nederland zijn Zuidoost-Noord-Brabant en Groot Rijnmond. Die koppositie hadden ze twintig jaar geleden ook al. Wel lijkt er een verschuiving plaats te vinden van het zwaartepunt van de industrie van het westen naar het zuiden van Nederland.